• Förfrågningar
 • Tillgänglighet
 • FAQ
 • Översikt
 • Blogger

> Kurs i vardagsjapanska

Kurs i vardagsjapanska

Kursegenskaper

Består av 7 nivåer och ett stegprogram för att kunna möta varje elevs kunskapsnivå.

2-årig kurs (antagning: 2 gånger om året - april och oktober)
nivåbedömning var 6:e månad
⇒Nivåtabell / ⇒Stegprogrammet

Seminarielektioner och aulasamlingar

Omfattande användning av studier och forskning för att förbättra tillämpningen v studenternas förmågor i japanska (seminarielektioner)
Utveckling av framställningsförmåga.
Tillkännagivanden av resultat görs under aulasamlingar som hålls i universitetets stora teatersal.
⇒Seminarielektioner

Valbara kurser som genomförs på japanska

⇒Valbara kurser

Tidsfördelning
※Beroende på termin kan kursutbudet variera.
⇒Tidsåtgång (resultat ifrån räkenskapsåret 2019)

Skolkalender
⇒Schema 2021

Ämnesstrukturen

Obligatoriska ämnen
Grundläggande ämnesgrupp

Ämnen som krävs för att tillägna sig språkkunskap och utveckla språktekniken (20 timmar per vecka)
Meningsbyggnad och uttryck, tecken och ordförråd, uttal, läsförståelse, skriftlig förmåga, hörförståelse och konversation
Består av 7 nivåer från grundläggande kurser till kurser på avancerad nivå
⇒Stegprogrammet

Seminarier

Lektioner utformade som fortsättningsstudier
⇒Seminarielektioner
Resultat på seminarielektionerna tillkännages under aula samlingar.

Kunskapstest i japanska och inträdesprov till japanska universitet för internationella studenter.

Lektioner skapade för kunskapstestet i japanska (N1-N2) och inträdesprovet till det japanska universitetet för internationella studenter.
Urvalet avgörs utifrån motiv och syfte

Valbara kurser

Denna ämnesgrupp är utformad med mål att fördjupa studenternas förståelse för japanska ur ett flertal synvinklar. Fritt valda kurser
Kurserna varierar ifrån "studera japanska" till "studera på japanska"
⇒Valbara kurser

Utbildningsaktiviteter utanför klassrummet

Utbildningsaktiviteterna begränsas inte till klassrummet
⇒Utbildningsaktiviteter utanför klassrummet

Projekt som bedrivs i samarbete med universitet och yrkesskolor

Projekt som bedrivs på Kyoto University of the Arts och Kyotos designinstitut, vilka har samma akademiska grund.
⇒Projekt som bedrivs i samarbete med universitet och yrkesskolor

Seminarielektioner

 • Avancerad nivå
 • Mellannivå
 • Grundläggande nivå

Avancerad nivå

Avancerad nivå 2, Seminariekurser (Seminariekurs I)
Med temat "Lär känna Japan" så diskuterar studenterna, samt presenterar sina undersökningar och studier.
Exempel på ämnen: "Hur var Edo-perioden?", "Språkanvändning/Skolsystem/Äktenskap", "Före, under, samt efter kriget i Japan".

Avancerad nivå 2 Seminariekurs (Seminariekurs II)
I den här kursen lär sig studenterna att kommunicera sina tankar och känslor till andra. Studenten får möjlighet att på egen hand debattera och diskutera med sin lärare. Studenten får också lyssna på japanska gästföreläsare, delta i en frågestund och skriva en sammanfattning av innehållet. Studenten kan bredda sin syn på Japan genom att få en inblick i landets kultur och samhällsliv ut olika perspektiv.
Exempel på ämnen: “Forskning och presentation/ Besöka Kyoto", "Dialekter", "Sommarnöjen - skräckhistorier/fyrverkerier", "Innan, under och efter kriget i Japan i sånger"

Avancerad nivå 1, Seminariekurs
Här lär sig studenterna hur man använder den japanska de har lärt sig i tidigare kurser genom undersökande studier och inforamtions-insamlande. I dessa studier kommer studenten i kontakt med en del av Japans samhällsliv genom möten med japanska människor ur alla generationer.
Studenterna besöker en lokal shoppinggata och gör en intervju. Studenterna möter intervjupersonen ur perspektivet av en butiksägare som upprätthållit shoppinggatan som en plats för handlande människor och åt samhället under lång tid. De tittar också närmre på problem som ägarna har. Man arbetar i grupp och presenterar sedan resultatet av sin undersökning.


Mellannivå

Mellannivå 3, seminariekurs
I den här kursen undersöker studenterna den japanska kulturen och samhället och skriver sedan en rapport. Studenterna har möjlighet att gå på en föreläsning om "Shirakawame", en tradition som startade under Heian-eran, då kvinnor gick på Kyotos gator och sålde blommor. Studenterna kan även delta i reproduktionen av "Shimenawa", flätade rishalmsrep som använders i Shinto-reningsriter, som en gång i tiden blomstrade i regionen där skolan nu är belägen, "Kitashirakawa."

Mellannivå 2, seminariekurs
I den här kursen bestämmer studenterna själva ämnet utifrån "Japansk kultur som jag vill ta del av", och intervjuar japaner i en studie om vad japaner tänker kring ämnet. Studenten sammanställer sedan sina resultat i en rapport och presenterar sina slutsatser för sin klass.

Mellannivå 1, seminariekurs
I den här kursen använder studenterna biblioteket och internet för att studera ämnen som de finner problematiska, inklusive japansk kultur, livsstilsfrågor, hur människor tänker kring olika saker, skillnader mellan Japan och sina hemländer, m.m. Resultatet av sin undersökning sammanfattas i en rapport och presenteras för klassen.


Grundläggande nivå

Grundläggande nivå 2, seminariekurs
Studenter arbetar i grupp i den här kursen och studerar intressanta ämnen, inklusive japansk kultur, matkultur, livsstilsproblem m.m. Genom att arbeta som en grupp och genom att använda den japanska som de lärt sig i sina kurer så utvecklar vi förmågan att lägga in japanskan i studieresultaten. Efter att ha presenterat sina resultat för klassen kan gruppen sammanfatta resultaten och publicera det som ett nyhetsbrev. Utöver detta kan övningar med högläsning inkluderas för att förstå skillnaderna i uttalet ifrån modersmålet samt den distinkta karaktären som det japanska språket har.

Grundläggande nivå 1, seminariekurs
Syftet med den här klassen är att stärka studentens förmåga att "läsa", "skriva", "lyssna" och "tala". Här kan studenterna öva på att använda japanska utöver det vanliga läroboksmaterialet, diskutera texter, göra egna videor, skapa affischer och presentera sina klasskamrater för sin hemstad och hålla föredrag.

Valbara kurser

Dessa kurser är utformade så att de hjälper studenten att klara examinationerna, samt förstå kulturen m.m. Dessa kurser väljs i enlighet med studentens mål - för att övergå till nästa steg i utbildningen, hitta ett jobb, eller bara för att uppleva livet i Japan.

 • Kyotos kultur I
 • Kyotos kultur II
 • Introduktion till japanska för aktuella händelser
 • Japanska för aktuella händelser
 • Företag och japanska
 • Konst och design, Grundkurs
Kyotos kultur I
I den här kursen studerar studenterna Kyotos kultur, med fokus på kläder, mat och boenden, baserat på ämnet "Kyoto ur synvinkeln livsstil och kultur."
Den här kursen ger också möjlighet att uppleva kulturen i Kyoto, inklusive faktiska vegetariska måltider, så väl som besök på tempel, helgedomar och traditionella trähus i staden, vilka kallas machiya.
Ett meddelande ifrån en studen som gått den här kursen

Jag tog den här kursen eftersom jag vill lära känna Kyoto. Det ingick mycket fältarbete och vi besökte en mängd olika platser. Utöver det så studerade vi vegetarisk mat såväl som japansk matlagning. Jag gjorde en karta över platser i Kyoto som jag skulle rekommendera besökare. Jag tycker att jag fick en bättre förståelse för Japan igenom att studera Kyoto.

Kyotos kultur II
Här lär sig studenterna om staden som de lever i nu, Kyoto, genom studier i historia. Studenterna kan skapa en bild av varje era i Kyotos historia utifrån olika synvinklar, inklusive samhälls- och livsstil under de olika tidsperioderna.
Ett meddelande ifrån en studen som gått den här kursen

Jag gick Kyotos kulturkurs I och sedan fortsatte jag med Kyotos kultur II. Vi gick till olika platser och utförda fältarbete, lärde oss om Kyotos soyabönor samt japanska kakor och sötsaker. Uji var särskilt imponerande. Mycket av kursinnehållet handlade om Kyotos historia. En del av kursarbetet var svårt och även om jag bodde i Kyoto var det saker som jag inte kände till och kursen hjälpte mig att förstå dem.

Introduktion till japanska för aktuella händelser
I den här kursen lär sig studenterna aktuella händelser i japan genom att läsa nyhetstidningar och se nyhetsprogram. Studenterna i både grundläggande- och mellannivåer lär sig aktuella händelser medan de diskuterar problemen med sina kurskamrater.
Ett meddelande ifrån någon som gått den här kursen

Jag valde den här kursen eftersom jag kom till Japan och ville lära mig om många olika saker. I den här kursen lär du dig vokabulär med hjälp av nyheter och kategorisering efter ämnen, samt att kunna relatera ord till varandra. På så sätt förstår du innehållet. Efter att ha gått kursen kunde jag se på nyheter och till och med förstå viktiga nyheter.

Japanska för aktuella händelser
I den här kursen är huvud-utbildningsmaterialet rubriker och artiklar på framsidorna av nyhetstidningar. Studenterna studerar därför den aktuella situationen och de aktuella problemen som relaterar till politik, ekonomi och samhället. Sedan har de diskussioner i dessa ämnen och presenterar situationen och villkoren i sina hemländer.
Ett meddelande ifrån någon som gått den här kursen

Jag valde den här kursen eftersom jag ville få en djupare förståelse för det japanska språket. I den här kursen läste vi nyhetsartiklar och hade diskussioner om utvalda ämnen.

Företag och japanska
Här lär sig studenter japanska som är användbar i företagsvärlden och får samtidigt en djupare förståelse av företagsvärlden. Utöver detta bjuds studenter ifrån japanska universitet in till kursen för att berätta om sina erfarenheter inom arbetssökande.
Ett meddelande ifrån någon som gått den här kursen

Efter att jag funnit ett jobb insåg jag att jag ville studera japanska som kunde användas medan jag sökte mitt jobb, det var därför som jag valde den här kursen. I den här kursen studeras företagsbeteenden, politiska uttryck, språket som används i företagsdokument m.m. Du lär dig ämnet ifrån grunden så jag tror det kommer vara en bra grund för ditt arbetssökande.

Konst och design, Grundkurs

Den här kursen är utformad att ge studenterna kunskap och tekniker som behövs för att klara inträdesprovet på universitet som specialiserar sig inom konst, eller design på yrkesskolor. Studenter lär sig ifrån grunden, så studenter utan tidigare erfarenhet kan gå den här kursen. Utöver en akademisk personal eller person som håller i inträdesprovet på Kyoto University of the Arts (KUA) finns också en kurs varje månad (Förberedelsekurs inför inträdesprov på Kyoto University of the Arts).
Studenterna i den här kursen studerar i huvudsak design, färgning, samt tredimensionella perspektiv med fokus på design. Studenter som inte har studerat konst tidigare börjar med grunderna. Genom att studera tidigare inträdesprov praktiserar studenterna skapande av designer på förutbestämd tid. En särskild kurs hålls också för att kunna förbättra studenternas presentationsförmåga, vilket är nödvändigt för att förklara sina designer. 

Kurstidsintervall Maj till november ※Du kan inte anmäla dig till den här klassen under 2:a terminen)
Kursavgift 130 000 yen(※ytterligare en avgift på 5 000 yen behövs för kursmaterial).
Kurstider 13:30 – 16:30(dock, på lördagar: 9:00 – 12:00)
 • Första terminen (maj - aug.):3 dagar/veckan; onsd., fred. och lörd. (lördag: 9:00 – 12:00)
 • Andra terminen (sept. - nov.): 2 dagar/veckan; ons. och fred.
Akademiska karrirärsresultat (akademiska karriärsresultat för räkenskapsåret 2015)
 • Kyoto University of the Arts
 • Kyoto Seika University
 • Kyoto Saga University of Arts
 • Kyoto Institute of Design
 • ICS College of Arts
 • Osaka Designers' College
 • Tokyo Designer Gakuin College
 • Tokyo Design Academy
Förutsättningar för att gå en kurs
 • Studenter som avser att gå till nästa steg i utbildningen, antingen universitetets specialisering inom konst eller yrkeshögskola för design
 • Studenterna måste vara på eller över mellannivå I i maj.

※Den här kursen är avsedd för studenter som studerar i de grundläggande kurserna, vi utför därför inte rådgivning inför intagningsprover på forskarskolor.

Design
Här studerar studenterna designbeskrivningsmetoder, målar ofta grundmotiv, samt studerar design med en inriktning på sammansättning.

Färg
Studenten lär sig vokabuläret som relaterar till de grundläggande färgerna i kursövningar. Studenter lär sig om särskilda karaktärer i färger, i enlighet med färgkoordinatsystemet, samt studerar hur man använder färgerna.

Tredimensionellt perspektiv
Här lär sig studenten utpräglade sätt att hantera lera och lär sig tillhörande tekniker. Varje student använder liner, ytor och materialblock som krävs för det aktuella uppdraget, i enlighet med sina egna koncept (ökad kreativitet), samt bygga upp arbetet till en konkret form ifrån grundbilden. Om en student vill lära sig mer om arkitektur eller miljödesign kan de bygga arkitektoniska modeller.

Förberedelsekurs inför inträdesprov på Kyoto University of the Arts

Den här kursen utförs av akademisk personal, eller personen som är ansvarig för intagningsproven på Kyoto University of the Arts (KUA) och hålls en gång i månaden. Medan de bekräftar sina egna kapaciteter kan studenterna lära sig kunskap och tekniker som behövs för att passera intakningsprovet igenom fas-studier. Studenterna siktar på att klara antagningspovet vid antagningen på sommarkommunkiationem (augusti och oktober) på Kyoto University of the Arts. Innehållet för kursen är också användbart för studenter som avser att fortsätta till nästa steg i utbildningen på ett annat universitet eller på yrkesskolor, eftersom den förbereder studenterna på studier med nödvändig kunskap och tekniker, efter att de kommit till ett universitet eller en yrkesskola.

Utbildningsaktiviteter utanför klassrummet

Presentationer
Resultatet av kursarbetet, så som privata- eller gruppämnen, m.m. presenteras på Shunjyu Hall, universitetets stora teatersal.

Kulturdag
Vi har en kulturdag varje termin för att återkoppla till kulturen. Den här dagen fördjupar intresset för den japanska kulturen och språket med hjälp av temat att "faktiskt se, lyssna på och uppleva" en japansk teceremoni i Yuzen-stil dyeing, Nishijin-vävning, japanska kakor och sötsaker, japansk dans och Kiyomizu-keramik. Dagen innan presentationen får studenterna chansen att bygga upp sin kunskap, inklusive historien runt aktiviteterna som de kommer delta i.

Aktiviteter utanför skolan
Det här är en utbyteshändelse som sker utanför kursens ramar eller nivåerna på skolan. Det finns ett litet sportmöte i en spa-anläggning och ett lunch-tillagningsmöte. 

Projekt som bedrivs i samarbete med universitet och yrkesskolor

Vi utför projekt i sammarbete med Kyoto University of the Arts, samt Kyotos designinstitut som båda tillhör samma akademiska grund.

Kyotos designinstitut

 • Särskilda föreläsningar som ges av den akademiska personalen ("Kyotokultur I" m.fl.)

Kyoto University of the Arts

★Projekt utförda i samarbete med universitet, industrier och regering
Som en del av kursarbetet kan studenterna på Kyoto University of the Arts utföra olika projekt som överlåts åt universitetet på begäran av industrier och fristående myndigheter, inklusive ett belysningsproject för Nijo-slottet, skyltfönster för affärer, samt produktutvecklingsprojekt med hjälp av specialprodukter, m.m. Studenter i från Kyotos institut ör kultur och språk kan också delta i dessa projekt.
※年度によって参加ができるプロジェクトは変わります

Ett meddelande ifrån någon som gått den här kursen

Jag sökte efter ett sätt att använda japanskan utanför klassrummet så jag tänkte att jag skulle delta i projektet Shimane - Ny produktutveckling, för att förbättra min förmåga att ge presentationer. Jag kände mig inte säker så jag var osäker på om jag kunde delta i det första projektet. Det var ett stort problem för mig eftersom vi var tvungna att använda japanska för att kommunicera med de japanska studenterna och lärarna, samt framföra presentationen på japanska i slutet av projektet. Dessutom hade jag ingen erfarenhet i ämnet design så jag kände mig osäker på om jag kunde delta i projektet Ny produktutveckling.

Med fokus på att jag ville använda min tid i Japan effektivt och att jag ville förbättra min japanska så valde jag att delta i projektet. Jag försökte använda japanska så mycket som möjlig under projekttiden. Till att börja med var arbetet mycket svårt, men min lärare gav mig instruktioner och hjälpte mig att utföra arbetet.
Innan slutpresentationen förberedde jag min egen presentation på japanska och hoppades att den skulle kommunicera mina avsikter till de andra. Det var svårt att kommunicera vad jag tänkte på japanska. Min lärare gav mig några råd om hur jag kunde uttrycka mina idéer effektivt under presentationen. Jag övade om och om igen, men jag var så nervös när jag faktiskt skulle ge presentaitonen att jag inte kunde framföra den så väl som jag velat.

Under projektets 8 dagar arbetade och studerade jag ihop med andra studenter ifrån Kyoto University of the Arts och fick några mycket goda vänner. Det var ett mycket svårt projekt, men jag är glad att jag deltog. Jag tror inte att du kan få den här sortens erfarenhet i någon annan japansk skola. Jag rekommenderar verkligen andra studenter att delta i den här sortens projekt.★Vägledning av universitetets akademiska personal, för studenter som går konst och design
Kurs i inträdesprov, på Kyoto University of the Arts


★Deltagande i cirkelaktiviteter
Klubbar och cirklar


Förfrågningar

Vänligen fyll i lämpliga fält i formuläret och klicka på "Bekräfta"
Objekt som är markerade【Obligatoriskt】måste fyllas i.

Namn【Obligatoriskt】 Efternamn:
Förnamn:
Nationalitet【Obligatoriskt】
Kön【Obligatoriskt】    
Ålder【Obligatoriskt】
E-postadress【Obligatoriskt】
Bekräfta e-postadres【Obligatoriskt】
Önskad kurs【Obligatoriskt】
      
Högsta utbildning【Obligatoriskt】
Planerad studielängd【Obligatoriskt】
Förfrågan gällande【Obligatoriskt】
contact us
PageTop