• ติดต่อสอบถาม
  • การเดินทาง
  • FAQ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • facebook
  • Blogger

> แนะนำการเข้าเรียน

แนะนำการเข้าเรียน

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิธีการรับสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและสำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศของตนเองไม่น้อยกว่า 12 ปี
ผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหรือสูงกว่าที่ระบุข้างต้นและผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทางโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษา

2 ปี (หลักสูตร 2 ปี)
※ สามารถลงทะเบียนเรียนทุกๆ 1 ภาคเรียน (6 เดือน) ได้

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการสอบเข้า 20,000 เยน
ค่าสมัครเข้าเรียน 100,000 เยน

ค่าเล่าเรียน 6 เดือน 1 ปี
ค่าหน่วยกิต 330,000 เยน 660,000 เยน
ค่าใช้จ่ายในสิ่งอำนวยความสะดวก 25,0000 เยน 50,000 เยน
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนอกหลักสูตร 17,000 เยน 34,000 เยน
ค่าประกัน* 8,500 เยน 17,000 เยน
รวมค่าเล่าเรียนทั้งหมด 380,500 เยน 761,000 เยน
ระยะเวลารับสมัคร
วันเข้าเรียน ระยะเวลารับใบสมัคร
(สมัครจากต่างประเทศ)※
ระยะเวลารับใบสมัคร
(สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น)
เมษายน.
2022
12 กรกฎาคม 2021
- 26 พฤศจิกายน 2021
อยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร
ตุลาคม.2022
11 มกราคม 2022
- 27  พฤษภาคม 2022
11 มกราคม 2022 ~
วิธีการสมัคร・เอกสารการสมัคร

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนหรือใบสมัคร กรุณาติดต่อเรา
ติดต่อเราได้ที่นี่

คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน วิธีการรับสมัครเข้าเรียน

รายละเอียดการรับสมัคร
ระยะเวลา วันจันทร์ที่ 25  - วันศุกร์ที่ 12  2565
เวลา จ-ศ 9:00 – 12:30 น.
จำนวน 80 คน (ชั้นเรียนละ 15 คน)
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน 10,000 เยน
ค่าหน่วยกิต 90,000 เยน
24hour Medical Call Support 2,000 เยน
รวม 102,000 เยน(※ไม่รวมค่าหอพัก ผู้ที่ต้องการสมัครหอพัก สามารถติดต่อสอบถามได้)

※ นอกจากค่าใช้จ่ายข้างต้น จะมีค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนอีกประมาณ 5,000 เยนตามค่าใช้จ่ายจริง
※ ค่าเล่าเรียนที่ชำระเรียบร้อยแล้วโดยหลักการจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
※ ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคารในประเทศญี่ปุ่นกรณีโอนเงินจากต่างประเทศด้วย

เรื่องวีซ่า

คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อนเป็นโปรแกรมระยะสั้น จึงไม่สามารถใช้ “วีซ่านักเรียน” ได้ ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนคอร์สนี้ ขอให้ขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นประเภท “วีซ่าท่องเที่ยว” (วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น) เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับประเทศที่มี “ข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า)” สามารถเดินทางมาญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า กรุณาติดต่อทางโรงเรียนหรือสถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า

เรื่องหอพักและโฮมสเตย์

ผู้ที่ต้องการหอพักกรุณาแจ้งพร้อมกับตอนสมัครเข้าเรียน ทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมหอพักไว้หลายแห่งและจะส่งเอกสารไปให้สำหรับผู้ที่ต้องการ นอกจากนี้ การอยู่โฮมสเตย์ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบตอนสมัครเรียนเนื่องจากมีเงื่อนไขสำหรับการสมัครโฮมสเตย์ ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายสำหรับโฮมสเตย์จะต้องชำระพร้อมกับค่าหน่วยกิต

วิธีสมัคร

ส่งใบสมัครเข้าเรียน (พร้อมรูป) และสำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่ระบุข้อมูลบุคคล) และโอนเงินค่าเล่าเรียนมาภายในวันที่กำหนด

ปิดรับสมัคร
ประจำปี 2563 กำหนดปิดรับสมัคร
สมัครจากต่างประเทศ 26 มิ.ย.
สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น 10 ก.ค.
ีต้องการสมัครโฮมสเตย์หรือหอพัก
(ทั้งสมัครจากในและต่างประเทศ)
15 พฤษภาคม

※ กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับ อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด

ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลแล้ว ยืนยันความถูกต้องแล้วกดปุ่ม "ยืนยัน" ช่องที่ระบุไว้ว่า "ต้องกรอก" ให้ใส่ข้อมูลให้ครบ

ชื่อ【ต้องกรอก】 นามสกุล:
ชื่อ:
สัญชาติ【ต้องกรอก】
เพศ【ต้องกรอก】    
อายุ【ต้องกรอก】
อีเมลล์【ต้องกรอก】
ยืนยันอีเมลล์อีกครั้ง【ต้องกรอก】
เบอร์โทรศัพท์【ต้องกรอก】
คอร์สเรียนที่สนใจ【ต้องกรอก】
      
ระดับการศึกษาล่าสุด【ต้องกรอก】
ระยะเวลาที่ต้องการเข้าศึกษา【ต้องกรอก】
รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม【ต้องกรอก】
contact us
PageTop