• ติดต่อสอบถาม
 • การเดินทาง
 • FAQ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • facebook
 • Blogger

> หอพัก (เอกสารแนบ)

หอพัก (เอกสารแนบ)

หอพัก (เอกสารแนบ)

As a result of the corona pandemic, information about accommodation facilities may differ from the usual.
We apologize for any inconvenience caused. Please contact us with any questions about the accommodation .

KICL has dormitory available in order to ensure that all of our students can live in safely from their first day in Japan.
There are a limited number of rooms available. If you would like a dormitory room, please let us know when you make your application to the school.
Please note that the dormitory contract is typically for one semester only.

※In the instance where you are unable to enter the dormitory accommodation because the capacity has been exceeded or you have to leave after one semester, please rest assured that the school will introduce you to rental agencies. These agencies will will help you find a suitable accommodation that meets your desired conditions (rent, location, security etc).

Details of accommodation support

Pinefield Kitashirakawa
Room Type of Room Single
Floor Space 6~7 Tatami Mats
Rent Entrance Fee ¥140,000
Rent / per semester ¥280,000
Other Costs Electricity・Water Out-of-pocket
Facilities Internet Wired LAN
Refrigerator
Air Conditioning
Desk・Chair・Futon Bedding・Curtains
Coin-operated Laundry
Security Security Camera・Auto-Lock
Superintendent
Commuting Time Walk 10 minutes

ขั้นตอนการขอเข้าอยู่หอพัก

 1. กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าอยู่หอพักตอนสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียน
 2. ทางโรงเรียนจะพิจารณาหอพักและแจ้งให้ทราบพร้อมกับตอนที่จัดส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักไปให้ ขอให้ชำระค่าหอและค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด (หลังจากกำหนดหอพักแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหอพักได้)
 3. เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว จะมีนักเรียนรุ่นพี่พาไปที่หอพัก

หมายเหตุ

・You may not be able to move in when the room is full.
・หลังจากกำหนดหอพักที่จะเข้าอยู่แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
・ผู้ที่จะเข้าอยู่ในหอพัก กรุณาเดินทางมาถึงญี่ปุ่นหรือเข้ามาที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

กรณีทำสัญญาที่พักอาศัยด้วยตนเอง

 • To find a room or flat independently, you can use a real estate agency or contact one of the school affiliated real estate agencies. We also offer support in Chinese, English, Thai, and Korean.Generally, when entering a contract for a room, a guarantor in Japan is required. However, there is also an option for an international student to use the "Foreigner Solidarity Guarantee (Paid)", in which case, a guarantor is not required.

 • เมื่อต้องการหาที่พัก ขอให้มาปรึกษากับทางโรงเรียนก่อน ทางโรงเรียนจะได้แนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังในการหาห้องพักและแนะนำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ได้ เมื่อไปที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ขอให้บอกเงื่อนไขของห้องที่ต้องการให้ครบถ้วน เช่น ต้องการห้องแบบใด สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด ค่าเช่าห้อง ขนาดห้อง อุปกรณ์ในห้อง ฯลฯ จากนั้นจึงไปดูห้องจริงตามเงื่อนไขที่แจ้งไป หากไม่ชอบก็สามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 • เมื่อพบห้องที่ถูกใจแล้วก็จะต้องทำสัญญาเช่า การลงชื่อในสัญญาหมายความว่าผู้ลงชื่อเข้าใจเนื้อหาในเอกสารสัญญาและตกลงตามเนื้อความที่ระบุไว้ ดังนั้นก่อนลงชื่อขอให้ตรวจสอบเนื้อหาในสัญญาให้ละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญา
เงินมัดจำ ประมาณ 1-3 เดือนของค่าเช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะได้รับเงินส่วนหนึ่งคืนกลับมา
เงินให้เปล่าในการเช่าบ้าน ชำระเป็นเงินขอบคุณให้แก่เจ้าของบ้าน เงินส่วนนี้จะไม่ได้คืน
ค่าธรรมเนียม เมื่อมีการทำสัญญาแล้ว จะต้องชำระเงินนี้ให้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่แนะนำห้องให้ โดยทั่วไปจะชำระเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าห้อง 1 เดือน

School Affiliated Real Estate Agencies

FLAT AGENCY
Chinese, English, Korean
https://chintai-kyoto.jp/gakusei/kicl/
Has a long relationship with KICL
Quick response
Furniture/Home Appliance Rental Plan
HOUSE NETWORK
Chinese, English, Korean
https://www.h-nw.jp/
Many managed properties in Kyoto city
Quick response
Support after moving in
SAKURA
Chinese, English
http://sakurarent.jp/
Furniture, home appliances, bedding included in all properties
No guarantor required
Lots of properties around the downtown area
GLOBAL TRUST NETWORKS
Thai, Chinese, English, Korean
https://www.gtn.co.jp/
Multilingual
Provides various services for foreigners

If You Want to Use a Homestay

If you would like to apply for a homestay, please contact the homestay providers directly via the following website.
https://homestay-in-japan.com/guest/en/
Contact:kicl@homestay-in-japan.com
contact us
PageTop