• ติดต่อสอบถาม
  • การเดินทาง
  • FAQ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • facebook
  • Blogger

> เรื่องเกี่ยวกับเกียวโต

เรื่องเกี่ยวกับเกียวโต

แนะนำเกียวโต แนะนำแคมปัส

แนะนำเกียวโต

 เกียวโตเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ 1,400,000 คน ตั้งอยู่บนที่ราบแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้านคือทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศเหนือ ที่เกียวโตจะไม่มีตึกสูงระฟ้าตั้งเด่นตระหง่านดังเช่นเมืองใหญ่อย่างโตเกียวหรือโอซาก้า แม้กระนั้นก็ตาม เกียวโตยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการศึกษาของญี่ปุ่น
 เกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นก็ได้รับการหล่อหลอมขึ้นมาที่นี่ วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จักกันดีของญี่ปุ่นเช่น การจัดดอกไม้ พิธีชงชา ก็เป็นวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในเกียวโต งานศิลปะหัตถกรรมอันละเอียดอ่อนและผ่านการขัดเกลามาอย่างดีก็เป็นงานที่ถือกำเนิดขึ้นในวัฒนธรรมเกียวโต
 เกียวโตในอีกด้านหนึ่งยังเป็นเมืองทางศาสนา มีวัดวาอารามขนาดใหญ่ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาหาความรู้และค้นคว้าวิจัยด้วย ซึ่งนี่เป็นรากฐานของการเป็นเมืองแห่งวิชาการด้วย ผู้คนที่เรียนที่เกียวโตและศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่เกียวโตนั้นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในผลงานวิจัยที่ทันสมัยมากมายในปัจจุบัน
 เกียวโตไม่ได้เป็นเพียงเมืองใหญ่ที่มีของเก่าแก่คงเหลืออยู่ แต่เป็นเมืองที่พร้อมรับเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอและสร้างสรรค์ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

แนะนำแคมปัส

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน Shirakawa จากโรงเรียนเดินไปถึงวัด Ginkaku-ji (วัดพลับพลาเงิน) และ Philosopher’s Walk (ถนนสายนักปราชญ์) ใช้เวลาประมาณ 15 นาที นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นอักษร Daimonji หนึ่งในห้าวัดสำคัญของเกียวโตได้ในระยะใกล้ และยังมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ ศาลเจ้าเฮอัน พระราชวังชูงักคุอิน และวัดชิเซนโดซึ่งมีใบไม้แดงสวยงามมาก ใกล้ๆ กันมีมหาวิทยาลัยเกียวโตตั้งอยู่ ที่เมืองเกียวโตนี้มีมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งนักเรียน”

แนะนำเกียวโตที่นักเรียนชื่นชอบ ลิงค์

contact us
PageTop