• ติดต่อสอบถาม
 • การเดินทาง
 • FAQ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • facebook
 • Blogger

> แนะนำโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

ภารกิจของพวกเรา

สร้างบุคลากรผู้สร้างสรรค์สังคมนานาชาติให้ดียิ่งขึ้น
ผ่านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในความคิดของพวกเรา

สถานที่แห่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้งานได้จริง

・การแบ่งระดับและระบบเลื่อนชั้นที่สอดคล้องกับระดับความสามารถ
・กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน

สถานที่แห่งการสร้างเครือข่ายกับผู้คนทั่วโลก

・แลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก
・แลกเปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุ่น
・แลกเปลี่ยนกับผู้คนในชุมชน

สถานที่แห่งการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
และค้นพบวัฒนธรรมของตนเอง

・โปรแกรมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและสัมผัสกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
・ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางการศึกษาของ Kyoto University of the Arts
และ Kyoto Institute of Design

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนมากจาก 81ประเทศทั่วโลกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรา
ที่นี่จึงมีบทบาทสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วย

ประเทศบ้านเกิดและภูมิภาค
asia europe n_america s_america oceania africa

Asia

 • Bahrain(1)
 • Bangladesh(5)
 • China(758)
 • Hong Kong(81)
 • India(8)
 • Indonesian(28)
 • Iran(5)
 • Israel(2)
 • Japan(24)
 • Korea(655)
 • Lebanon(1)
 • Macau(3)
 • Malaysia(19)
 • Mongolia(8)
 • Myanmar(3)
 • Nepal(1)
 • Pakistan(1)
 • Saudi Arabia(1)
 • Singapore(15)
 • Sri Lanka(8)
 • Taiwan(1469)
 • Thailand(432)
 • The Philippines(11)
 • Turkey(2)
 • Vietnam(23)

Europe

 • Austria(2)
 • Belgium(11)
 • BosnianHerzegovina(1)
 • Bulgaria(2)
 • Cyprus(1)
 • Czech Republic(1)
 • Denmark(7)
 • Finland(5)
 • France(183)
 • Germany(70)
 • Great Britain(76)
 • Greece(4)
 • Hungary(1)
 • Iceland(1)
 • Ireland(4)
 • Italy(403)
 • Luxembourg(1)
 • Norway(7)
 • Poland(7)
 • Portugal(3)
 • Russia(4)
 • Serbia and Montenegro(2)
 • Spain(35)
 • Sweden(140)
 • Swiss(27)
 • The Netherlands(9)

North America

 • Canada(56)
 • The United States(269)

South America

 • Argentine(2)
 • Bolivia(1)
 • Brazil(15)
 • Chile(4)
 • Colombia(3)
 • Cuba(1)
 • Ecuador(1)
 • Guatemala(1)
 • Jamaica(1)
 • Mexico(14)
 • Peru(3)
 • Uruguay(1)
 • Venezuela(3)

Oceania

 • Australia(40)
 • New Zealand(11)
 • Tonga(2)

Africa

 • Algeria(1)
 • Congo(2)
 • Cote d'Ivoire(1)
 • Egypt(4)
 • Ethiopia(1)
 • Guinea(1)
 • Kenya(1)
 • Madagascar(1)
 • Mali(3)
 • Morocco(1)
 • Tunisia(2)
 • Zaire(1)

◆Asia
Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesian, Iran, Israel, Japan, Korea, Lebanon, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, The Philippines, Turkey, Vietnam

◆Europe
Austria, Belgium, BosnianHerzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Russia, Serbia and Montenegro, Spain, Sweden, Swiss, The Netherlands

◆North America
Canada, The United States

◆South America
Argentine, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Peru, Uruguay, Venezuela

◆Oceania
Australia, New Zealand, Tonga

◆Africa
Algeria, Congo, Cote d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Guinea, Kenya, Madagascar, Mali, Morocco, Tunisia, Zaire

ประเทศบ้านเกิดและภูมิภาค

แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถนำ PC ส่วนตัวมาต่อ Wireless LAN ที่ Lounge ชั้น 1F ได้
และยังสามารถใช้บริการ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Loungeสำหรับนักเรียน และโรงอาหารได้ด้วย
นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังมีโอกาสได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นทุกวันผ่านโรงละคร
และแกลอรี่ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย
กล่าวได้ว่าในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวก
เราก็ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
และใช้ชีวิตของทุกคน ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

contact us
PageTop