• ติดต่อสอบถาม
  • การเดินทาง
  • FAQ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • facebook
  • Blogger

> คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน

คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน

ลักษณะการเรียนการสอน

โปรแกรมเร่งรัด 4 สัปดาห์ที่มีการแบ่งชั้นเรียนเป็นระดับแยกย่อย จึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของตนเอง ส่วนช่วงบ่ายมีการจัดเตรียมโปรแกรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบ (เลือกตามอิสระ) โดยจะแนะนำรายละเอียดโปรแกรมและเปิดรับสมัครตอนเปิดคอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน

ลักษณะการเรียนการสอน
คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนของเราเป็นคอร์สที่มีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจญี่ปุ่น เราจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำผลจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ นอกจากนี้ เราจัดให้มีการเรียนรู้เชิงพัฒนาโดยนำสิ่งที่เรียนรู้มาจากนอกห้องเรียนเข้ามาใช้ทำกิจกรรมในห้องเรียน ถือเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ทำได้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การไปทัศนศึกษา กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ฯลฯ ถือเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ทำได้เฉพาะที่เกียวโตเท่านั้น

ระยะเวลาคอร์ส 25 ก.ค. 2565 – 13 ส.ค. หยุดเสาร์-อาทิตย์ รวม 3 สัปดาห์
เวลาเรียน 9:00 – 12:30

เป้าหมายและระดับการเรียนรู้

พื้นฐาน ผู้เรียน ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น
เป้าหมาย เดินเล่นในเมืองเกียวโตโดยสอบถามทางหรือที่ตั้งและดูป้ายบอกทางได้
บอกเล่าเรื่องสถานที่ที่ไปมาหรือสิ่งที่พบเห็นมาได้
ระดับต้น ผู้เรียน ทักทายและแนะนำตัวเองอย่างง่ายได้
เป้าหมาย ตั้งคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเตรียมตัวล่วงหน้าและขอความช่วยเหลือบ้าง เข้าใจคำตอบ
และสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเหล่านั้นได้
ระดับต้นถึงกลาง ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์ระดับต้นแต่ยังไม่คล่องหรือนำมาใช้ไม่เป็น
(เทียบเท่าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N-4)
เป้าหมาย ถ่ายทอดเรื่องราวหรือสิ่งรอบตัวที่ตนเองสนใจด้วยการพูดหรือเขียนประโยคง่ายๆ ได้
ระดับกลาง ผู้เรียน ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
(เทียบเท่าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N-3)
เป้าหมาย สรุปสิ่งที่สนใจหรือประสบการณ์ที่สัมผัสมาเป็นประโยคง่ายๆ และออกมานำเสนอหน้าชั้นได้
ระดับสูง ผู้เรียน ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้โดยไม่ติดขัด
(เทียบเท่าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N-2)
เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลภาษาญี่ปุ่นและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นรายงานแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นได้

โปรแกรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น

สามารถเข้าร่วมโปรแกรมหลากหลายตลอด 4 สัปดาห์ สำหรับปีการศึกษา 2557 เราได้จัดตารางแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “รู้จักเมืองเก่า” “สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม” “แลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น”

ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลแล้ว ยืนยันความถูกต้องแล้วกดปุ่ม "ยืนยัน" ช่องที่ระบุไว้ว่า "ต้องกรอก" ให้ใส่ข้อมูลให้ครบ

ชื่อ【ต้องกรอก】 นามสกุล:
ชื่อ:
สัญชาติ【ต้องกรอก】
เพศ【ต้องกรอก】    
อายุ【ต้องกรอก】
อีเมลล์【ต้องกรอก】
ยืนยันอีเมลล์อีกครั้ง【ต้องกรอก】
เบอร์โทรศัพท์【ต้องกรอก】
คอร์สเรียนที่สนใจ【ต้องกรอก】
      
ระดับการศึกษาล่าสุด【ต้องกรอก】
ระยะเวลาที่ต้องการเข้าศึกษา【ต้องกรอก】
รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม【ต้องกรอก】
contact us
PageTop