• ติดต่อสอบถาม
  • การเดินทาง
  • FAQ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • facebook
  • Blogger

> คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องการเข้าเรียน
เข้าเรียนได้ตั้งแต่ช่วงไหน ?

ช่วงเปิดภาคเรียนมีปีละ 2 ครั้ง คือ เม.ย. และ ต.ค.
มีหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่ ?

เรามีเปิดสองหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรระยะยาว (1 เทอมเป็นเวลา 6 เดือน) และหลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อน (4 สัปดาห์) เราไม่มีเปิดสอนแบบคอร์ส 3 เดือน
จำกัดอายุหรือไม่ ?

ไม่มีจำกัดอายุแต่กรณีที่สำเร็จการศึกษาครั้งสุดท้ายมาแล้วเกิน 5 ปีขี้นไป ขอให้เขียนอธิบายเหตุผลที่อยากเข้าเรียนและแผนการศึกษาโดยละเอียด
เรียนได้นานแค่ไหน ?

ไม่ว่าจะเข้าเรียนช่วงไหนก็สามารถเรียนได้นานที่สุด 2 ปี
จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไปก่อนหรือไม่ ?

คนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็สมัครได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้ฝึกอ่านเขียนตัวฮิรางานะและคาตาคานะให้ได้ก่อนมาถึงญี่ปุ่น เพื่อจะได้ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น
ใช้เวลากี่วันนับตั้งแต่ยื่นใบสมัครจนกว่าจะทราบผล ?

เราจะแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับเอกสารการสมัคร
ช่วยบอกวิธีสมัคร

กรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นด้วยบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เช่น EMS จ่าหน้าถึงที่อยู่ของโรงเรียน
KYOTO INSTITUTE OF CULTURE & LANGUAGE, 2-116 Uryuyama Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto-shi 606-8271 
Tel: 075-722-5066
เรื่องการขอวีซ่าควรทำอย่างไร ?

โรงเรียนจะดำเนินการยื่นเรื่องขอ “ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย” กับทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองแทนผู้สมัครเข้าเรียน กรณีเข้าเรียนเดือน เม.ย. จะดำเนินการยื่นเรื่องกลางเดือน ธ.ค. และจะได้รับใบรับรองปลายเดือน ก.พ. หรือกรณีเข้าเรียนเดือน ต.ค. จะดำเนินการยื่นเรื่องกลางเดือน มิ.ย. และได้รับใบรับรองปลายเดือน ส.ค. ทางโรงเรียนจะจัดส่งใบรับรองนี้ไปให้กับผู้สมัครโดยตรงหลังจากได้รับการชำระการเล่าเรียนแล้ว เมื่อได้รับเอกสารแล้วขอให้ไปดำเนินการยื่นขอวีซ่า “นักเรียน” ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไร ?

ค่าเล่าเรียน
2 ปี 1,643,000 เยน 1.5 ปี 1,261,000 เยน 1 ปี 881,000เยน 6 เดือน 500,500 เยน

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของนักเรียนต่างชาติในเกียวโต จำเป็นต้องมีประมาณ 100,000 เยน/เดือน รวมค่าที่พัก
เกี่ยวกับหอพัก
ช่วยบอกวิธีสมัครหอพัก

กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่องต้องการอยู่หอพักใน “แบบสำรวจ” ที่ยื่นตอนสมัคร หลังจากนั้นเราจะส่งเอกสารแนะนำหอพักไปให้อีกครั้ง
เรื่องการเดินทางมาญี่ปุ่น
สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินอะไร? จากสนามบินมาที่โรงเรียนควรเดินทางด้วยวิธีใดที่สะดวกที่สุด ? มีคนไปรับที่สนามบินหรือไม่?

กรุณาจองตั๋วเครื่องบินมาลงที่สนามบินคันไซหรือสนามบินโอซาก้า และสามารถใช้บริการรถรับส่งจากสนามบินถึงโรงเรียนหรือหอพัก โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จองให้ ดังนั้นหากทราบเที่ยวบินที่แน่นอนแล้วขอให้แจ้งทางโรงเรียน คนขับรถรับส่งจะไปรอรับที่ประตูทางออกห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน
เกี่ยวกับหลังเข้าเรียน
กำหนดชั้นเรียนอย่างไร ?

กำหนดชั้นเรียนโดยการทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะจัดสอบเมื่อเริ่มเข้าเรียน การสอบจะเน้นทั้งความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ไวยากรณ์และคำศัพท์) และความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนด้วย (เพื่อเรียนต่อ เพื่อทำงาน ฯลฯ)
ได้ยินมาว่าอัตราการเข้าเรียนมีความสำคัญ ช่วยอธิบายว่าสำคัญอย่างไร

เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับตอนขอต่ออายุหรือเปลี่ยนวีซ่าและเมื่อจะศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ ถ้าอัตราการเข้าเรียนต่ำกว่า 80% อาจส่งผลให้ไม่ได้รับการต่ออายุหรือเปลี่ยนวีซ่า นอกจากนี้หากอัตราการเข้าเรียนในแต่ละเทอมไม่ถึง 90% ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการยื่นเรื่องที่สำนักตรวจคนเข้าเมืองแทนและไม่สามารถเสนอรายชื่อเพื่อสมัครศึกษาต่อหรือขอทุนการศึกษาให้ได้ นอกจากนี้ ก็ไม่สามารถรับเป็นผู้ค้ำประกันตอนทำสัญญาอพาร์ตเม้นท์ด้วย
อยากเรียนแค่ครึ่งปี จะทำได้หรือไม่ ?

ได้ เพราะลงทะเบียนเรียนทุกๆ 6 เดือน
กังวลเพราะไม่ค่อยรู้ภาษาญี่ปุ่น

ที่โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษ จีน เกาหลีได้ ถ้ามีปัญหาอะไรขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ก่อนเปิดเรียน จะมีการจัด “งานแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน” จึงสามารถขอคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียนจากนักเรียนปัจจุบันชาติเดียวกันได้
กังวลเวลาเจ็บป่วยไม่สบาย

หากทำประกันสุขภาพแห่งชาติไว้ จะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย และค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราต้องชำระเองก็จะได้รับคืนจากประกันสุขภาพที่โรงเรียนทำไว้ให้ (ระบบชดเชยความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น) เมื่อไม่สบายขอให้มาปรึกษาที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน
อยากทำงานพิเศษ จะทำได้หรือไม่ ?

สามารถทำงานพิเศษได้เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตและหารายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิต หลังจากได้รับอนุญาต “ทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวีซ่า” ที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง จะสามารถทำงานพิเศษได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีงานพิเศษบางประเภทหรือสถานที่ทำงานบางประเภทที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนทำ
อยากเรียนต่อที่ Kyoto University of the Arts ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างไรบ้าง ?

ในบรรดาวิชาเลือกเราจัดเตรียม “วิชาศิลปะและการออกแบบขั้นพื้นฐาน” ไว้สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจะมาสอนให้จนถึงระดับที่สามารถสอบผ่านได้ กรุณาดูที่แนะนำชั้นเรียนวิชาศิลปะและการออกแบบขั้นพื้นฐาน
วิชาเลือกในช่วงบ่ายต้องเสียค่าเรียนเพิ่มต่างหากหรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องเสียค่าเรียนเพิ่ม แต่จะมีค่าตำราเรียนที่ต้องจ่ายเอง
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ?

ได้
มีทุนการศึกษาไหม ?

ทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 3 คนจำนวน 100,000 เยน/คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยต้องเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอและมีผลการเรียนดีเด่นตลอดระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีแผนจะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นและเป็นนักเรียนดีเด่น (ทั้งผลการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนรู้) จะได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (30,000 เยนต่อเดือน ในปี 2562)
※当校は新入生に対象の奨学金は設けておりません。奨学金を生活費に含む留学計画は認めておりません。
ซื้อตั๋วเดือนได้หรือไม่ ?

สามารถซื้อตั๋วเดือนสำหรับรถไฟของ JR รถไฟเอกชนของแต่ละบริษัทและรถประจำทาง ด้วยราคาส่วนลดนักเรียน สำหรับส่วนลดนักเรียนของ JR ถ้าระยะทางเกิน 100 กม./ครั้ง จะได้ลดค่าตั๋ว 20%
คอร์สเร่งรัดภาคฤดูร้อน
วิธีสมัครร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

สมัครได้ที่โรงเรียนหลังเปิดคอร์สฤดูร้อน
กรุณาชำระเงินตอนสมัคร
กำหนดระดับชั้นเรียนอย่างไร ?

เราจะส่งแบบทดสอบวัดระดับไปให้ทุกคนก่อนเปิดคอร์สฤดูร้อนและกำหนดแบ่งชั้นเรียนตามผลการทดสอบ หลังจากเริ่มเรียนแล้ว หากรู้สึกว่าระดับของชั้นเรียนไม่เหมาะกับระดับความสามารถของตนเองขอให้รีบปรึกษาอาจารย์ทันที
กังวลว่าจะหาที่พักระหว่างช่วงเรียนคอร์สฤดูร้อนได้หรือไม่

ทางโรงเรียนมีหอพักเตรียมไว้หลายแห่งและจะส่งเอกสารไปให้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าพัก
เรื่องการคืนเงินกรณียกเลิกการสมัครหลังจากโอนค่าเรียนแล้ว

กรณีที่ยกเลิกการสมัครก่อนเปิดคอร์สล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะคืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าลงทะเบียน การยกเลิกหลังจากนั้นจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้
contact us
PageTop